Tisková zpráva – Vyjádření společnosti Euronet k nepravdivým tvrzením

Tisková zpráva – Vyjádření společnosti Euronet k nepravdivým tvrzením

Praha, 7. března 2024

Společnost Euronet důrazně vyvrací nepravdivá tvrzení, která zazněla na kanálu Janka Rubeše. Prosíme média, aby nešířila informace bez ověření faktů. Společnost Euronet v současné době posuzuje své možnosti a vyhrazuje si právo podniknout veškeré nezbytné právní kroky k ochraně svých práv a proti šíření nebo propagaci nepravdivých tvrzení o činnosti společnosti.

Popis nepravdivých tvrzení, která poškozují společnost Euronet.

Nepravda: Společnost Euronet účtuje klientům poplatek za dotaz na zůstatek.

Pravda: Společnost Euronet neúčtuje klientům žádné poplatky za dotazy na zůstatek.

Případné poplatky jsou účtovány bankou klienta, přičemž ve většině zemí světa banky za tuto službu žádné poplatky neúčtují. Společnost Euronet nedostává žádný podíl z poplatku účtovaného bankou zákazníka. Vztahy společnosti Euronet s bankami jsou zprostředkovány pouze prostřednictvím karetních systémů, na jejichž podmínkách je společnost Euronet finančně plně závislá a jejichž předpisy společnost Euronet plně dodržuje.

Nepravda: Euronet účtuje poplatek za zjištění zůstatku i v případě, že klient operaci zruší.

Pravda: Jak již bylo uvedeno výše, Euronet neúčtuje klientům žádné poplatky za dotaz na zůstatek. Poplatky vždy vybírá banka klienta a ve většině zemí banky za tuto službu žádné poplatky neúčtují. Pokud nastane neobvyklá situace, kdy si klient zvolí službu výběru hotovosti a zůstatku, potvrdí ji, a poté se rozhodne, že výběr hotovosti neuskuteční, může banka v tomto vzácném případě účtovat klientovi poplatek pouze za zjištění zůstatku. Pro tento případ společnost Euronet změnila uspořádání zobrazování informací na obrazovkách bankomatů tak, aby údaje o zůstatku byly poskytnuty již na začátku procesu.

Nepravda: Euronet může klientovi naúčtovat poplatek za zjištění zůstatku.

Pravda: Euronet nemá žádný vliv na stanovení jakýchkoli bankovních poplatků. Výši poplatků určuje klientova banka, proto je třeba stížnosti adresovat bance, která platební kartu vydala.

O jakou službu se jedná? Objasnění:

Jedná se o kombinovanou službu pro výběr hotovosti a zjištění zůstatku (cash & balance), kterou společnost Euronet zavedla s cílem zvýšit pohodlí zákazníků tím, že jim umožní znát zůstatek na účtu současně s výběrem. V mnoha případech si zákazníci, kteří si chtěli vybrat hotovost, vybírali také službu zobrazování zůstatku jako samostatnou transakci. Tudíž kombinovaná služba nabízí další pohodlí při výběru. Zákazníci mají stále možnost zvolit si výběr hotovosti bez kontroly zůstatku.

Euronet si za tuto službu neúčtuje žádný poplatek. Poplatky za zjištění zůstatku vždy stanovuje a účtuje zákazníkovi jeho banka. Ve většině zemí banky za tuto službu neúčtují žádné poplatky. Výši těchto poplatků mohou ovlivnit pouze banky a banky tyto poplatky nesdílejí s třetími stranami. Náš vztah s bankami je zprostředkován pouze prostřednictvím karetních systémů, na jejichž podmínkách jsme plně závislí a jejichž předpisy plně dodržujeme.

Provoz bankomatu a zprostředkování dostupnosti hotovosti 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vyžaduje přísné provozní postupy a dodržování bezpečnostních standardů a neustálé investice. Veškeré poplatky vybírané za provoz bankomatů, a to zejména v souvislosti se zjišťováním zůstatku, jsou stanoveny mezinárodními karetními systémy a platí mezi členy těchto systémů. Tyto poplatky nijak nesouvisí s poplatky, které banky účtují svým vlastním držitelům karet v rámci příslušných smluvních vztahů.

***

O společnosti Euronet

Euronet Services spol. s.r.o. je součástí společnosti Euronet Worldwide, světového lídra ve zpracování bezpečných elektronických finančních transakcí a majitele největší sítě bankomatů v Evropě. Společnost působí v České republice od roku 1997. Více informací na https://www.euronetworldwide.com.

Kontakt pro média

Nicole Baronová                                 Tomáš Vrána

nicole.baronova@abbba.cz                tomas.vrana@abbba.cz

+420 776 204 565                               +420 604 134 037

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání