Outsourcing bankomatů

Naše sítě ATM jsou plně spravovány našimi specializovanými interními provozními týmy, které se nacházejí v několika provozních centrech po celé Evropě. Naše portfolio služeb sahá od využívání vlastní akviziční licence, přes předvídání a řízení hotovosti, dostupnost na úrovni kompletních služeb až po údržbu a zákaznickou podporu. Nabízíme také globální dohody s dodavateli a služby, které lze integrovat do našeho portfolia.

DOHODA O ÚČASTI V SÍTI

Naši partneři z řad bank a finančních institucí mohou využívat přístup k našim bankomatovým sítím prostřednictvím našich flexibilních smluv o účasti v síti.

PROGRAM NÁKUPU AKTIV

Nabízí řadu výhod v oblasti optimalizace nákladů a přítomnosti na trhu.

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání