Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Získejte bankomat do Vaší provozovny
Získejte bankomat do Vaší provozovny
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?

Outsourcing bankomatů

Naše sítě ATM jsou plně spravovány našimi specializovanými interními provozními týmy, které se nacházejí v několika provozních centrech po celé Evropě. Naše portfolio služeb sahá od využívání vlastní akviziční licence, přes předvídání a řízení hotovosti, dostupnost na úrovni kompletních služeb až po údržbu a zákaznickou podporu. Nabízíme také globální dohody s dodavateli a služby, které lze integrovat do našeho portfolia.

DOHODA O ÚČASTI V SÍTI

Naši partneři z řad bank a finančních institucí mohou využívat přístup k našim bankomatovým sítím prostřednictvím našich flexibilních smluv o účasti v síti.

PROGRAM NÁKUPU AKTIV

Nabízí řadu výhod v oblasti optimalizace nákladů a přítomnosti na trhu.

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání