Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Získejte bankomat do Vaší provozovny
Získejte bankomat do Vaší provozovny
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?

Dohoda o účasti v síti

Naši partneři z řad bank a finančních institucí mohou využívat přístup k našim bankomatovým sítím prostřednictvím flexibilních smluv o účasti v síti. Tato dohoda okamžitě zvyšuje tržní zásah banky/ FI bez nutnosti kapitálových investic.

Díky našim specifikacím ISO8583 můžeme navázat přímé spojení mezi hostiteli (H2H) a IT systémy banky/instituce s minimálním narušením služeb.

Výhody pro banku

OUTSOURCING BANKOMATŮ

Nabízíme také globální dohody s dodavateli a služby, které lze integrovat do našeho portfolia.

PROGRAM NÁKUPU AKTIV

Nabízí řadu výhod v oblasti optimalizace nákladů a přítomnosti na trhu.

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání