Dohoda o účasti v síti

Naši partneři z řad bank a finančních institucí mohou využívat přístup k našim bankomatovým sítím prostřednictvím flexibilních smluv o účasti v síti. Tato dohoda okamžitě zvyšuje tržní zásah banky/ FI bez nutnosti kapitálových investic.

Díky našim specifikacím ISO8583 můžeme navázat přímé spojení mezi hostiteli (H2H) a IT systémy banky/instituce s minimálním narušením služeb.

Výhody pro banku

  • Nižší provozní náklady, přímé zlepšení P&L; není třeba CAPEX
  • Částečný nebo úplný odkup stávající flotily bankomatů banky; okamžitá kapitálová injekce a pozitivní peněžní tok.
  • Plná odpovědnost za provoz od začátku do konce, včetně dohodnutých úrovní služeb a flexibilních ujednání o spolupráci.
  • Pokročilé procesy předvídání a plnění hotovosti
  • Zvýšené zabezpečení bankomatů
  • Rozšířená přítomnost v síti ATM s připojením ke stávající síti bankomatů Euronet EFT.
  • Služby s přidanou hodnotou pro zákazníky
  • Kontinuita podnikání
  • Rozšíření dosahu bankovních služeb na zákaznickou základnu

OUTSOURCING BANKOMATŮ

Nabízíme také globální dohody s dodavateli a služby, které lze integrovat do našeho portfolia.

PROGRAM NÁKUPU AKTIV

Nabízí řadu výhod v oblasti optimalizace nákladů a přítomnosti na trhu.

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání