Získejte bankomat do Vaší provozovny
Získejte bankomat do Vaší provozovny
Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Navyšte svoje příjmy prostřednictvím bankomatu
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?
Není ve Vašem okolí žádný bankomat?

Nejčastější dotazy

Pokud se setkáte s problémem s některým z našich bankomatů, klikněte na níže uvedené tlačítko a spojte se s naším zákaznickým servisem.

Jaké druhy karet bankomaty Euronet akceptují?

Euronet akceptuje tyto značky karet: všechny karty VISA včetně VPay, PLUS, Electron, všechny karty MasterCard včetně Maestro a Cirrus, JCB, CUP/UPI (China Union Pay), ServiRed a AMEX.

Jaký je maximální denní limit pro výběr hotovosti?

Denní limit pro výběr hotovosti nebo pro počet denních transakcí u bankomatů si stanovují banky samy, nikoli Euronet. Mohou se lišit podle původu a typu karty. Podrobnosti vám poskytne vydavatel vaší karty.

Kdo nese odpovědnost, když je bankomat mimo provoz?

Euronet. Pokud se vyskytne problém s bankomatem, obraťte se prosím ihned na zákaznické služby Euronetu a ti udělají vše nezbytné pro to, aby bankomat zprovoznili co nejdříve. Telefonní číslo na zákaznické služby Euronetu je 800152417.

Bankomat kartu zadržel. Chci ji zpátky... můžete mi ji vrátit?

Pokud bankomat kartu zadrží, je to většinou na žádost vydávající banky nebo kvůli chybě na straně držitele karty (např. když držitel karty nevytáhl kartu v povolené časové lhůtě a karta byla zadržena z bezpečnostních důvodů). Euronet bohužel nemůže vrátit zadrženou kartu držiteli karty, jelikož jsme vázáni povinností vůči vydavateli karet a vůči předpisům karetního programu, které stanovují proces pro zadržení, popř. zničení karet. Vždy se prosím neprodleně obraťte na zákaznické služby Euronetu a na banku, kde obdržíte další pokyny.

Hotovost nebyla vydána a částka byla stažena z účtu. Jak dostanu peníze zpátky?

Neprodleně se prosím obraťte na zákaznické služby Euronetu a na banku a incident jim ohlaste. Oba subjekty budou spolupracovat na vyřešení problému. Telefonní číslo na zákaznické služby Euronetu je 800152417.

Jak je zpoplatněn výběr hotovosti z bankomatu?

Bankomaty Euronetu neúčtují držitelům tuzemských karet žádné poplatky za výběr hotovosti v místní měně. Poplatky mohou být účtovány vydavateli karet (např. bankami) a mohou být uplatněny při výběru hotovosti z kteréhokoli bankomatu na trhu (včetně bankomatu Euronet). Všem držitelům karet proto důrazně doporučujeme, aby si před provedením transakce v jakémkoli bankomatu v České republice ověřili podmínky vydavatele své konkrétní karty.

Za jiné výběry hotovosti než výběry hotovosti v místní měně provedené s pomocí tuzemské karty mohou být účtovány poplatky, včetně případných poplatků za konverzi měny. Veškeré poplatky a směnné kurzy jsou zřetelně uvedeny na obrazovkách bankomatů Euronet a vyžadují souhlas držitele karty.

Chtěl/a bych si pořídit bankomat do své prodejny. Jaké budete mít technické požadavky?

Pokud jde o volně stojící venkovní bankomaty, budete potřebovat pouze betonový základ a elektrickou přípojku. V případě vestavné instalace si většinou zvolíme nepoužívané okno nebo výlohu, kde odstraníme stávající skleněnou výplň a dočasně ji nahradíme novou výplní, což nám umožní vsadit krk bankomatu. Rám okna i okolní zdi zůstanou vždy neporušené, takže všechny instalace jsou plně vratné do původního stavu.

Co je dynmická směna měn (DCC)?

Služba dynamické směny měn (DCC / DCC Service) je funkce daného bankomatu nebo POS terminálu nabízena zákazníkům provádějícím transakce pomocí zahraniční debetní nebo kreditní karty vydané v zemi s jinou měnou, než je měna země, ve které se bankomat nebo POS terminál nachází. Zákazníkovi je nabídnuta možnost volby mezi provedením transakce v místní měně nebo v domácí měně zákazníka prostřednictvím služby DCC. Pokud si držitel karty zvolí provedení DCC transakce, provede příjemce nebo zpracovatel, v momentě transakce prováděné prostřednictvím bankomatu nebo POS terminálu, konverzi cizí měny, v jejímž důsledku je z karty zákazníka stržena předem definovaná částka v jeho domácí měně. Alternativně může zákazník nechat provést konverzi transakce bankou vydávající kartu, kdy je částka v místní měně sdělena bance vydávající kartu a banka vydávající kartu provede konverzi na domácí měnu zákazníka.

Službu DCC dostupnou v síti Euronet poskytuje společnost Euronet Services, spol. s r.o., registrovaná v České republice, IČ 25608452, podléhající dohledu České národní banky.

  • Reklamace
  1. Toto je souhrn informací o postupu vyřizování stížností nebo reklamace společností Euronet Services, spol. s r.o., registrované v České republice, IČO 25608452 (dále jen „Společnost“ nebo „my“), jako poskytovatelem služeb DCC pod dohledem České národní banky.
  2. Naším cílem je dosáhnout nejvyšších standardů poskytovaných služeb. Pokud máte důvod stěžovat si na Společnost nebo reklamovat námi poskytované služby DCC, kontaktujte ve věci Vaší stížnosti nebo reklamace telefonicky nebo písemně:

Zákaznický servis

T: +420 296 184 038 (zákaznická linka je v provozu od pondělí do pátku od 9:00 do 16:00 hodin, kromě státních svátků, cena hovoru se řídí tarifem operátora)

Kontaktní formulář

www.contacteuronetworldwide.com

E-mailová adresa

helpdesksk&cz@euronetworldwide.com

Poštovní adresa

Euronet Services, spol. s r.o., IBC-Pobřežní 620/3, 186 00 Praha 8

  1. Jakmile obdržíme Vaši stížnost nebo reklamaci, písemně Vám potvrdíme její přijetí a poskytneme Vám podrobné údaje o našich postupech vyřizování stížností a reklamací a dále kontaktní údaje osoby, která Vaši stížnost/reklamaci prošetřuje. Pokud dojde v průběhu šetření Vaší stížnosti nebo reklamace k prodlení nebo pokud budeme od Vás potřebovat další informace, budeme Vás informovat.
  2. Vynaložíme veškeré úsilí, abychom Vaši stížnost nebo reklamaci vyřídili písemně, resp. na Vaši žádost v listinné podobě, v přiměřené lhůtě, nejpozději však do patnácti (15) pracovních dní (pondělí až pátek, s výjimkou státních svátků, dále jen „pracovní dny“) od obdržení stížnosti/reklamace. Ve výjimečných případech, pokud nebude možné (z důvodů, které Společnost nemůže ovlivnit) poskytnout odpověď do patnácti (15) pracovních dní, Vás budeme informovat o důvodu prodlení a sdělíme Vám lhůtu, která nebude delší než třicet pět (35) pracovních dnů od obdržení stížnosti/reklamace, v které bude vyřízení stížnosti nebo reklamace dokončeno.
  3. Pokud Vaší stížnosti nebo reklamaci plně nevyhovíme, můžete se obrátit na Úřad finančního arbitra na následující adrese:

Úřad finančního arbitra

Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
Tel:  + 420 257 042 070
E-mail: arbitr@finarbitr.cz
ID datového pole: qr9ab9x
Webové stránky: https://finarbitr.cz

 

  1. Jste-li spotřebitel, můžete se vždy obrátit na:

 

Organizace Webové stránky Napište na E-mail Volejte
 

Česká obchodní inspekce

https://www.coi.cz Česká obchodní inspekce

 

Štěpánská 796/44

110 00 Praha 1

Česká republika

podatelna@coi.cz

 

 

+420 222 703 404

 

Kontaktujte nás
ZÁKAZNICKÁ LINKA

Vyhledávání